Gisterenavond organiseerden we samen met de dorpsraad van Hulsel een informatieavond over de nieuwbouw van de Clemensschool. Hulselnaren werden gevraagd hun ideeën te delen over mogelijk geschikte locaties. De opkomst was hoog en veel Hulselnaren lieten van zich horen. De locaties die werden aangedragen, worden meegenomen in het locatieonderzoek. 

Eén grote favoriet

Gedurende de avond bleek één locatie onder velen favoriet. De huidige locatie van de Clemensschool in combinatie met het naastgelegen perceel, dat afgelopen jaar door de gemeente is aangekocht. Een tweede locatie waar verschillende Hulselnaren een kans zagen, was op of nabij het sportpark van de voetbalclub, bijvoorbeeld in combinatie met de kantine. 

Locatieonderzoek

De volgende stap in het traject is locatieonderzoek op deze twee aangedragen locaties. Een ingenieursbureau wordt hiervoor ingeschakeld. Tijdens het locatieonderzoek wordt naar verschillende aspecten gekeken, zoals archeologie, ecologie, groenstructuren, verkeer en parkeren, duurzaamheid, planologische mogelijkheden enzovoorts. Ook worden de voors en tegens die Hulselnaren gisterenavond over hun twee favoriete locaties hebben gedeeld bij het onderzoek betrokken. Na het afronden van het onderzoek worden de resultaten met de inwoners van Hulsel gedeeld.

Afwezigen

Kon je er gisteren niet bij zijn, maar heb je toch nog suggesties voor een geschikte locatie voor de nieuwbouw van de Clemensschool in Hulsel? Mail dan je suggestie naar s.aleksic@reuseldemierden.nl en onderbouw waarom je denkt dat de Clemensschool op die locatie moet komen, zodat we ook jouw mening mee kunnen nemen bij het locatieonderzoek.

Meer weten?

Wil je meer weten of wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de nieuwbouw van de Clemensschool? Houd dan onze website in de gaten via https://www.reuseldemierden.nl/ontwikkelingen-clemensschool-hulsel.