Binnen de Kempengemeenten zijn 938 agrarische bedrijven gevestigd. Naar verwachting vindt er binnen nu en 10 jaar een afname van ongeveer 20% plaats. Deze afname kent meerdere oorzaken. Het gebrek aan opvolgers, de interesse in de landbouw, ingrijpende wetgeving en politieke invloed worden in onderzoeken genoemd. Deze daling van het aantal primaire agrarische bedrijven heeft niet alleen een effect op de agrarische sector, maar ook op aanverwante bedrijven en sectoren, oftewel alle bedrijven binnen de Kempengemeenten die zaken doen met primaire agrarische bedrijven. Om in beeld te brengen hoeveel bedrijven dit zijn en wat de impact van een sterke daling van de agrarische sector op het totale economische profiel van de Kempen is, is onderstaand onderzoek gedaan. De placemat geeft de belangrijkste cijfers overzichtelijk weer.

Hieruit blijkt dat onder andere dat 19% van de werkgelegenheid en 16% van het bruto regionaal product agrarisch gerelateerd is. Een goed perspectief voor de sector is dus niet alleen belangrijk voor de boeren, maar ook veel bedrijven daar omheen. De gemeente werkt samen met ZLTO aan dit toekomstperspectief.