Als u water (grondwater, hemelwater, (bedrijfs)afvalwater) wilt lozen op oppervlaktewater heeft u mogelijk een watervergunning nodig. In sommige gevallen, bijvoorbeeld voor de lozing van kleine hoeveelheden regenwater, is geen vergunning nodig. Hiervoor is een melding voldoende van de voorgenomen activiteit voldoende. Alle informatie over het lozen van (afval)water op oppervlaktewater vindt u op www.dommel.nl(externe link)