April 2022,

Beste klankbordgroep en betrokkenen,

Graag informeren we jullie met deze nieuwsbrief over de laatste stand van zaken m.b.t. de herontwikkeling van park Zwartven.

Informatieavond campinggasten

Donderdag 24 maart heeft in Den Hoek in Hooge Mierde een informatieavond voor de campinggasten plaatsgevonden. Tijdens deze avond is door Paul de historie toegelicht en een toekomstbeeld geschetst waarbij geen ruimte meer is voor de huidige camping(plaatsen). De sluitingsdatum van de camping is 31-12-2022, bewoners en recreanten zijn hierover in december 2021 schriftelijk in kennis gesteld. Daarmee zijn de afspraken gecontinueerd zoals deze in 2016 al zijn gemaakt. Sommige campinggasten hopen aanspraak te kunnen maken op de collectieve woonvormen. Deze collectieve woonvormen maken echter geen onderdeel uit van de plannen ten gunste van het huisvesten van de campinggasten en liggen ook nog ver in de toekomst.

Wethouder van de Noort geeft aan dat Loket van A tot Z van de gemeente de campinggasten die zorgondersteuning nodig hebben waar mogelijk zal ondersteunen. Daarbij heeft de wethouder aangegeven dat de gemeente in ieder geval geen woningen beschikbaar heeft. Het betreft dus ondersteuning en hulp bij de zoektocht. Er was ruimte voor vragen en er zijn geen vragen onbeantwoord gebleven. Het was een duidelijke en gemoedelijke bijeenkomst.

Een individuele bewoner heeft een plan geschreven waarbij ze Paul als belangrijke partner noemen. Paul geeft aan dat dit niet het geval is, en heeft om rectificatie gevraagd. Als algemene waarschuwing wordt gesteld dat als er geruchten rondgaan, men voorzichtig moet zijn met de interpretatie daarvan. Dit geldt ook voor het gerucht dat de camping verkocht zou worden, dit is onjuist.

Informatieavond recreatiewoningeigenaren

Op 29 maart heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden voor de recreatiewoningeigenaren. Jeroen heeft een presentatie verzorgd en de informatieve website aangekondigd. Het internetadres van de informatieve website is www.zwartven-hoogemierde.nl . De website staat inmiddels online. De presentatie van 29 maart zal hier ook op worden gedeeld.

Naar aanleiding van gestelde vragen, is nogmaals benadrukt dat het nieuwe plan geen nieuwe woonwijk betreft. De gemeente heeft vanaf het begin duidelijk gemaakt dat het geen woonwijk wordt omdat het gebied ver van centrum af ligt en gemeente niet het hele gebied gaat faciliteren alsof het een woonwijk is. Het wordt een openbaar gebied, zonder hek en slagboom. Er leven veel vragen onder de recreatiewoningeigenaren over wie wat gaat onderhouden en welk prijskaartje  daaraan hangt. Over het algemeen heerst er  een positieve houding onder de recreatiewoningeigenaren. In een later stadium sluit de gemeente graag aan bij de gesprekken. In eerste instantie is de gemeente geen partij, maar als alle taken in kaart zijn gebracht, denkt zij graag mee.

Update stand van zaken

Er is weinig nieuws te melden t.o.v. de laatste nieuwsbrief. De planning blijft vooralsnog staan en lijkt haalbaar. Op de nieuwe website van het Zwartven staat voortaan ook de laatste stand van zaken en de planning vermeld.

In de klankbordgroep wordt de opmerking meegegeven dat het belangrijk is dat er straks voldoende openbare parkeergelegenheid is voor de bezoekers van het gebied. Dit wordt meegenomen.

Toekomst klankbordgroep

De afgelopen periode heeft de klankbordgroep vooral gediend voor het brengen van informatie. De rol van de gemeente verandert op korte termijn naar een formeel toetsende rol als de bestemmingsplanprocedure wordt gestart. Voorgesteld wordt om voor de zomer nog één keer de klankbordgroep samen laten te komen. Daarna zal de informatievoorziening plaatsvinden via een nieuwsbrief, de gemeentelijke website of de website van het Zwartven. Er zullen nog wel gesprekken worden gevoerd met de campinggasten en recreatiewoningeigenaren op het park. Daarnaast zal Paul aansluiten bij de inwonersbijeenkomst van de Dorpsraad van Hooge Mierde op 19 mei, zodat ook zij op de hoogte worden gehouden.

Volgende klankbordgroep en vragen

Op 2 juni 2022 van 14.30-15.30u staat het volgende overleg met de klankbordgroep gepland. Heb je voor die tijd vragen over de stand van zaken of over de toekomstplannen, dan kun je hiermee terecht bij Paul van Baardewijk. Indien hij van mening is dat de gemeente de vraag beter kan beantwoorden, zal hij de vraag met de gemeente delen.

Met vriendelijke groet,

Namens het Zwartven,                                      Namens gemeente Reusel-De Mierden

Paul van Baardewijk                                         Wethouder P. van de Noort