De ‘Nota Ruimtelijke Kwaliteit (NRK) – deel buitengebied’ vervangt het welstandsbeleid voor het buitengebied. Er wordt niet meer alleen gekeken naar gebouwen, maar ook naar de kwaliteit van de omgeving en landschappelijke inpassing. De NRK-buitengebied is flexibeler; niet toetsen en verplichten, maar inspireren, voorlichten, stimuleren en begeleiden. In de NRK-buitengebied is voor verschillende gebieden een ‘gebiedspaspoorť opgesteld. Deze geeft aan wat de kwaliteiten, karakteristieken en waarden zijn van dit gebied. Ook wordt er gekeken landschappelijke inpassing, erfinrichting en bebouwing.
 

Inzage

Het concept NRK-buitengebied ligt van 7 april tot en met 19 mei ter inzage in het gemeentehuis. Vanwege de coronamaatregelen kan dit alleen op afspraak. Het maken van een afspraak kan via 0497 – 650 650. Tegen betaling kunt u een kopie krijgen van het concept. Mocht u het concept later nog in willen zien, kan dit ook via de website van Officiele Bekendmakingen.
 

Inspraak

Een inspraakreactie geven kan op twee manieren:

  • Schriftelijk naar Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden, Postbus 11, 5540 AA Reusel. Vermeld daarbij de datum, redenen/omschrijving, uw adresgegevens en uw handtekening.
  • Mondeling door een afspraak te maken via buitengebied@reuseldemierden.nl. Wij bellen u om de afspraak te plannen. Vermeld dus uw adres- en telefoongegevens. Geef ook aan of u een telefonisch of digitaal gesprek wilt. Een digitaal gesprek gaat via Microsoft Teams.

Vervolg

Na 19 mei worden de reacties verwerkt. Naar verwachting zal de NRK-buitengebied in juli 2021 aan de gemeenteraad worden aangeboden. Daarna gaan we aan de slag met de ‘Nota Ruimtelijke Kwaliteit - deel Stedelijk gebied’.