Op 7 juli 2020 heeft de gemeenteraad de nota van uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied vastgesteld. De nota van uitgangspunten is tot stand gekomen via werkateliers met onder andere VTH de Kempen, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, het transitieteam (intensieve) veehouderij, Provincie Noord-Brabant en Waterschap De Dommel. Ook vonden in januari en februari 2020 meedenkgesprekken plaats met inwoners, organisaties en belangenbehartigers. Op basis van de verkregen input en een werksessie met de gemeenteraad zijn beleidskeuzes gemaakt die in het bestemmingsplan worden vertaald.

De focus van de nota van uitgangspunten ligt op de vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen en de ontwikkelingen voor de veehouderij. Dit is geen bewuste keuze, maar het logisch gevolg van de ontwikkelingen in het buitengebied. Gelet op de verwachte bedrijfsbeëindigingen, gaan de meeste veranderingen binnen de agrarische sector plaatsvinden. Wij vinden het daarom belangrijk om in het nieuwe bestemmingsplan over mogelijkheden te beschikken om hierop in te spelen. Dat de focus van deze nota op de vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen en de ontwikkelingen voor de veehouderij ligt, wil niet zeggen dat er geen aandacht is voor andere ontwikkelingen, zoals natuur, landschap en recreatie en toerisme. Ook hiervoor bevat de nota beleidsvoorstellen.

Aanvullend op de nota komt later dit jaar een beleidsactualisatie over het erfgoed. Ook zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de nota Ruimtelijke Kwaliteit. Deze wordt in het eerste kwartaal van 2021 vastgesteld. Deze actualisaties krijgen een doorvertaling in het nieuwe bestemmingsplan.

Op dit moment zijn we bezig met het opstellen van het concept-bestemmingsplan. Het is de bedoeling dat we deze later dit jaar ter inzage leggen.