Momenteel wordt het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied voorbereid. Voor dit nieuwe bestemmingsplan moet een planMER (milieu-effectrapportage) worden opgesteld. Een eerste stap in die procedure is het opstellen van een NRD (Notitie Reikwijdte Detailniveau), waarin het programma van eisen voor het uit te voeren milieuonderzoek uiteen wordt gezet.

Vervolgproces

De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van de NRD. De MER wordt daarna in overeenstemming met die NRD opgesteld. De MER wordt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd. Dan kan iedereen reageren op de inhoud van de MER en het ontwerpbestemmingsplan. Het rapport wordt ook toegestuurd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage.