De heideterreinen in de Kempen zijn een belangrijk onderdeel van de natuur in Brabant. Helaas hebben de flora en fauna in deze gebieden het vaak moeilijk. Gerichte beheerwerkzaamheden kunnen helpen om heidesoorten te behouden voor de toekomst. Een van de maatregelen die daar bij horen is begrazing van het gebied door schapen. Daarom hebben we de handen ineengeslagen met de gemeenten Bladel, Eersel en Bergeijk en Brabant Water voor een gesubsidieerde schapenbegrazing gedurende 4 jaar. Deze begrazing door schapen helpt om de balans in deze heidegebieden terug te brengen. 

Planning 

Volgens de huidige planning zijn de schaapskuddes te verwachten vanaf eind juni tot halverwege september. Om de beurt begrazen zij dan het Panneven, Breedvenseveld en ‘t Voortje. Op de Groote cirkel loopt er vanaf eind juni tot half juli en van eind augustus tot half september een begeleide schaapskudde.

Begrazing verbetert de heide en de natuur 

De schapen eten grassen, jonge boompjes en struikjes die snel groeien of de neiging hebben te gaan woekeren. Daarmee zorgt de kudde ervoor dat de heide meer ruimte krijgt om te groeien en te verjongen. En dat zorgt weer voor meer verschillende plant- en diersoorten. Via de vacht en hoeven van de schapen kunnen soorten zoals bijvoorbeeld kruip- en stekelbrem zich beter verspreiden. Het gaat dan dus niet alleen om het behoud van de heide zelf. Er zijn ook veel dieren – zoals insecten, reptielen en vlinders – die afhankelijk zijn van de typische heidebegroeiing. 

Om een goed beeld te krijgen van hoe de begrazing verloopt en wat de effecten zijn, volgt Bosgroep Zuid Nederland de ontwikkelingen en resultaten op de voet.

Meer weten?

Neem dan contact op met het team Ruimtelijk beheer via ruimtelijkbeheer@reuseldemierden.nl of bel 0497 - 650 650.