Zoals elke gemeente hebben wij de opgave om voor opvang of huisvesting voor vluchtelingen, asielzoekers en vergunninghouders te zorgen. Behalve dat het gaat om een (verplichte) opgave vindt het gemeentebestuur het belangrijk dat we een gastvrije ontvangst bieden aan mensen op de vlucht. Voor mensen op de vlucht voor de oorlog in Oekraïne is een tijdelijke opvang geregeld op locatie TopParken (voorheen De Hertenwei). Sinds oktober 2023 is er voor asielzoekers een overnachtingslocatie in Fletcher Hotel-Restaurant de Kempen.

Huisvesten vergunninghouders is verplicht

Voor het huisvesten van vergunninghouders geldt een taakstelling. Dat betekent dat we verplicht zijn om de vergunninghouders die aan onze gemeente worden toegewezen, passende huisvesting aan te bieden. Lukt ons dat niet dan worden we voor die taak onder actief toezicht gesteld van de Provincie. In het uiterste geval kan de Provincie ons dwingen en zelf vergunninghouders huisvesten.   

De gemeentelijke taakstelling voor 2023 is niet gehaald. Op 1 januari is daar de taakstelling voor de 1e helft van 2024 bijgekomen. In totaal moet de gemeente per 1 juli 2024 30 vergunninghouders gehuisvest hebben. Binnen de reguliere woningmarkt is er geen zicht op het behalen van de taakstelling. De gemeente is daarom juist ook op zoek naar mogelijke huisvesting buiten de reguliere woningmarkt. Hiermee willen we voorkomen dat de druk op de woningmarkt nog verder toeneemt.  

Alternatieve woonvormen

Naast de inzet van het Fletcher Hotel-Restaurant De Kempen als overnachtingslocatie voor asielzoekers, hebben we ook onderzocht of het hotel ingezet kon worden voor de tijdelijke huisvesting van vergunninghouders. Dit in het kader van het onderzoek naar mogelijke alternatieve woonvormen als (tijdelijke) huisvesting voor vergunninghouders. Inmiddels is besloten om geen vergunninghouders te huisvesten in het hotel. De omwonenden van het hotel zijn over dit besluit per brief geïnformeerd.

Een andere locatie die in beeld is geweest als mogelijke alternatieve woonvorm voor urgente doelgroepen is Hotel ‘t Centrum aan de Wilhelminalaan 55-57 in Reusel. Dit pand kwam in beeld als doorstroomlocatie voor de tijdelijke huisvesting van onder andere vergunninghouders die al gekoppeld zijn aan de (Kempen)gemeente(n). De gemeente is er echter niet in geslaagd dit pand aan te kopen.

Hoe gaan we nu verder?

We gaan op zoek naar geschikte opvangplekken. Op het moment dat we denken een goede locatie in zicht te hebben, gaan we eerst in gesprek met de mensen die rondom die locatie wonen. Om uit te leggen wat het voor hen zou betekenen. Om samen te praten over oplossingen en samen op te trekken in het creëren van een gastvrije opvang van mensen op de vlucht.

Meer informatie

Heb je misschien ideeën voor locaties voor de opvang in onze gemeente? Dan horen wij dat graag! We kunnen dan ook meer informatie geven over de voorwaarden die voor de diverse opvangsituaties van toepassing zijn. Contact opnemen kan via ruimtelijkeontwikkeling@reuseldemierden.nl.