Op 21 maart om 10.00 uur zijn, tijdens een zitting van Centraal Stembureau, de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. 

Voorlopige zetelverdeling