We hebben op dit moment nog enkele bouwkavels te koop, verspreid over de diverse kernen.

Hooge Mierde

In Hooge Mierde zijn nog twee bouwkavels beschikbaar in het plan De Leeuwerik voor het bouwen van een vrijesectorwoning.

Lage Mierde

In Lage Mierde is nog één bouwkavel beschikbaar voor de bouw van een vrijesectorwoning in het plan De Hassel II.

Heb je interesse in een kavel?

Toewijzing vindt plaats op volgorde van reactie. Dus heb je belangstelling voor een bouwkavel? Wacht dan niet te lang. Kijk op onze website voor meer informatie over de bouwkavels via www.reuseldemierden.nl/nieuwbouw-en-kavels.