We krijgen veel vragen van inwoners die hun (vakantie)huis open willen stellen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Dat is hartverwarmend. Vluchtelingenwerk Nederland coördineert de opvang bij particulieren. Mocht je een opvangplek willen aanbieden, ga dan naar het landelijk platform www.nederlandvoorvluchtelingen.nl. Daar vind je alle informatie over wat je kunt doen om de vluchtelingen te steunen.

We roepen vluchtelingen uit Oekraïne die via particulieren al verblijven in onze gemeente op om zich te laten inschrijven in de gemeentelijke Basisregistratie Personen. De vluchtelingen krijgen dan een BurgerServiceNummer wat nodig is om hier een bankrekening te openen, om leefgeld aan te vragen en ook om te kunnen werken hier.

Daarnaast roepen we de vluchtelingen op om zich te melden bij Vluchtelingenwerk Reusel-De Mierden. Dit kan bij onze lokale coördinator Wendy Smolders via wsmolders@vluchtelingenwerk.nl of 06 - 10 36 48 29. Vluchtelingenwerk kan helpen bij de noodzakelijke ondersteuning in onze gemeente.

Ter ondersteuning van de particuliere opvang is de 'Handreiking particulieren opvang Oekraïners' opgesteld. Je kunt deze downloaden via de Rijksoverheid. Hierin vind je als particulier informatie over hoe je een opvangplek aan kunt bieden, waar je op moet letten en welke voorzieningen er beschikbaar zijn.

Aanbieders van thuisopvang roepen we op om zich bij de gemeente te melden via oekraïne@reuseldemierden.nl. We kunnen dan de bewoning van bijgebouwen of particulieren vakantiewoningen (dat in strijd met het bestemmingsplan is) via een tijdelijke locatie gebonden gedoogbeschikking juridisch mogelijk maken. Ook kunnen we dan adviseren over het (brand)veilig maken van de opvanglocatie.

Vang je vluchtelingen op in je huis op en ontvang je een uitkering? Dan geldt een inlichtingenplicht. Meld je bij je uitkeringsorganisatie om wijzigingen in je woonsituatie te melden. De overheid heeft bepaald dat tijdelijke opvang van Oekraïners in principe geen gevolgen heeft voor de hoogte van de uitkering, maar opvang moet wel gemeld worden.  

Particulieren die (tijdelijk) onderdak bieden aan vluchtelingen kunnen bij Voedselbank Bladel terecht voor een wekelijks voedselpakket. De Voedselbank is bereikbaar via voedselbankbladel@gmail.com of tel. 06 - 28 94 86 14.

Via de pagina 'Wat kun jij doen?' lees je allerlei tips!