Foto van Hotel de Kempen

In juni hebben we in D’n Uitkijk en op onze eigen media een bericht geplaatst over de opgave die alle gemeenten hebben voor de huisvesting van vluchtelingen, asielzoekers en vergunninghouders. Zoals voor veel gemeenten is dat ook voor Reusel-De Mierden een flinke kluif. De instroom van vluchtelingen blijft hoog en de huidige opvanglocaties bieden onvoldoende plaatsen. Het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers), in Nederland verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers, zoekt dus voortdurend naar nieuwe en aanvullende mogelijkheden.

Fletcher hotel De Kempen

Na een oproep van het COA aan hotelketens in Nederland om capaciteit beschikbaar te stellen voor de tijdelijke opvang van asielzoekers, heeft Fletcher hotel De Kempen aan de Turnhoutseweg zich aangemeld bij het COA als overnachtingslocatie. Het COA heeft daarop de gemeente gevraagd om mee te werken aan de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het hotel. Dat betekent dat maximaal 45 asielzoekers aan het eind van de middag voor één overnachting in het hotel verblijven. De daaropvolgende dag vertrekken zij naar het asielzoekerscentrum in Budel waar zij de registratieprocedure doorlopen. Na het registratieproces vertrekken de asielzoekers naar een tijdelijk onderkomen in een asielzoekerscentrum in Nederland. Door de inzet van het Fletcher hotel hoeft de gemeente nu niet verder op zoek naar een geschikte locatie om asielzoekers op te vangen.

Het college heeft besloten om mee te werken aan het verzoek van het COA en vraagt de raad in te stemmen met de inzet van deze tijdelijke opvangmogelijkheid. Inmiddels heeft het college de direct omwonenden van het hotel bezocht om hen te informeren.

Geen extra druk op woningmarkt

De gemeente onderzoekt verder of er mogelijkheden zijn om tijdelijke huisvesting te creëren voor onder andere vergunninghouders buiten de bestaande woningvoorraad om. Dat voorkomt extra druk op de huidige woningmarkt. Uiteindelijke doorstroming van vergunninghouders vanuit tijdelijke huisvesting naar een permanente woning zal pas op een later moment plaatsvinden. Dat kan zijn binnen onze gemeente naar een van de vele woningbouwprojecten de in de komende jaren gepland staan of buiten de gemeente als een vergunninghouder elders wil wonen. In dit onderzoek worden ook de kamers van het Fletcher hotel betrokken die niet voor de overnachting van asielzoekers worden ingezet. Over inzet van die kamers is nog geen besluit genomen.

Gastvrije ontvangst

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat er tijdelijke opvang kan worden geboden in de vorm van deze overnachtingslocatie. Daarmee creëren we een gastvrije ontvangst voor mensen op de vlucht en kan de gemeente voldoen aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de opgave die er ligt.

Informatiemarkt 26 september

We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn over deze ontwikkelingen. Voor de overnachtingslocatie in Fletcher Hotel De Kempen organiseren we daarom een informatiemarkt. Daar zijn alle betrokken partijen aanwezig voor uitleg en beantwoording van vragen. Deze informatiemarkt is op dinsdag 26 september van 19.00 – 20.30 uur in het gemeentehuis. Loop gerust even binnen, je bent van harte welkom.

Zodra er meer informatie bekend is over de tijdelijke huisvesting van onder andere vergunninghouders, wordt ook speciaal daarvoor een informatiemarkt georganiseerd.

Veelgestelde vragen

Op de informatiepagina over de overnachtingslocatie vind je antwoorden op veelgestelde vragen.

Naar de informatiepagina


In een eerdere versie van dit nieuwsbericht stond dat de locatie plaats bood voor maximaal 68 mensen. Dat is gewijzigd in 45, de maximale capaciteit voor het registratieproces in Budel.