Vanwege de coronamaatregelen verloopt contact met de gemeente voornamelijk telefonisch of online. We proberen onze dienstverlening zo goed mogelijk door te laten gaan.

Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan is vastgelegd wat de bestemming van grond is, bijvoorbeeld wonen, recreatie of bedrijven. Ook staat erin welke bouw- en gebruiksregels er gelden. Aanvragen voor omgevingsvergunningen toetsen we aan het bestemmingsplan. 

Wilt u uw woning uitbreiden of een nieuwe woning bouwen? Dan vindt u in het bestemmingsplan of dat kan en onder welke voorwaarden. Wilt u een bedrijfsruimte kopen of bouwen? Dan vindt u in het bestemmingsplan wat voor  bedrijf er in het gebouw is toegestaan of welke afmetingen het gebouw mag hebben. Wij zijn altijd bereid u te helpen bij het onderzoeken van de mogelijkheden.