Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan is vastgelegd wat de bestemming van grond is, bijvoorbeeld wonen, recreatie of bedrijven. Ook staat erin welke bouw- en gebruiksregels er gelden. Aanvragen voor omgevingsvergunningen toetsen we aan het bestemmingsplan. 

Wilt u uw woning uitbreiden of een nieuwe woning bouwen? Dan vindt u in het bestemmingsplan of dat kan en onder welke voorwaarden. Wilt u een bedrijfsruimte kopen of bouwen? Dan vindt u in het bestemmingsplan wat voor  bedrijf er in het gebouw is toegestaan of welke afmetingen het gebouw mag hebben. Wij zijn altijd bereid u te helpen bij het onderzoeken van de mogelijkheden.